Stagneert er iets in jouw bedrijf?

Vaak zie ik dat als er binnen een bedrijf iets stagneert, er meerdere mensen niet op de juiste plek zitten of niet lekker in hun vel zitten. Dat heeft een groot effect op de prestaties, de motivatie en de sfeer.

Personal Coaching

Naast het begeleiden van bedrijven als interim manager of adviseur, help ik binnen die bedrijven ook mensen individueel. Door middel van personal coaching help ik met het doorbreken van veronderstellingen, het bijstellen van je zelfbeeld en het hervinden van je kern. Ik werk niet vanuit een bepaalde methode, maar gewoon van mens tot mens. Ik luister aandachtig, houd je een spiegel voor en geef terug wat ik voel. Ik doe dat in heldere taal, zonder restricties, om de boodschap helder te krijgen.

Het resultaat?
Je krijgt meer inzicht in jezelf. Je kunt beter benoemen wat er in je omgaat. Je weet waar jouw hart ligt en wat jij te geven hebt. Je weet op welke manier jij kunt bijdragen aan het bedrijf en aan je collega’s. Je groeit. Als medewerker, maar ook als mens. En daarmee gaat de positieve werking van individuele coaching veel verder dan het zakelijke vlak. Ook thuis heb je meer te geven en weet je waar jouw kracht ligt. Je kunt daadkrachtiger gaan staan voor wie jij bent, wat je voelt en waar je heen wilt.

contact opnemen